HappY Kinderyoga

In iedere les staat een herkenbaar thema centraal, afgestemd op de leeftijd en belevingswereld van de kinderen: de natuur en dierenwereld, de seizoenen, feestdagen, een reis naar een land of naar aanleiding van een boek. Maar ook thema’s zoals dankbaarheid, geluk, zelfvertrouwen of samenwerken komen aan bod, als bruggetje naar alledaagse situaties.

De traditionele Hatha yogahoudingen worden actief en kindgericht aangeboden en worden gekoppeld aan het thema van de les en de leeftijd van de kinderen. Kinderen kunnen de yogahoudingen niet zo lang volhouden als volwassenen. In de les is er ook ruimte voor samenwerkingsoefeningen, creativiteit, zang/dansexpressie, aandachtspelletjes en rustmomenten.

Programma

Momenten van inspanning worden afgewisseld met momenten van ontspanning:

  • ademhalingsoefeningen/spelletjes;
  • stilte/zintuig/concentratiespelletjes;
  • visualisatie (een reis naar binnen maken aan de hand van een aangereikt, positief verhaal);
  • meditatie;
  • aanrakingsspelletjes/(onderlinge) massage.

Aan het einde van de les houden we een kort kringgesprek of we maken een tekening, waarin het beleefde op ieders eigen wijze op zijn plek kan vallen.

Op mijn Facebook pagina staat een heldere uitleg voor kinderen wat yoga is en hoe een les is opgebouwd.

Leeftijdsindeling en groepsgrootte

De mogelijkheden en beleving hangen sterk samen met de ervaringswereld en met de sociale en motorische ontwikkeling van een kind. Omdat dit bij elk kind in een eigen tempo verloopt, benader ik de leeftijdsindeling met flexibiliteit. Afhankelijk van de aanmeldingen zal ik een indeling maken en een groepsles starten.

Maximaal 8 kinderen per les, vanwege de begeleiding en om ruimte te kunnen bieden aan eigen inbreng van de kinderen.