Algemene voorwaarden

1. Toepasselijkheid

Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle lessen en workshops die gegeven worden door HappY Kinderyoga en gelden zonder uitzondering voor iedere cursist. Door deelname aan de lessen en workshops verklaart u zich akkoord met de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden.

HappY Kinderyoga kan deze Algemene Voorwaarden van tijd tot tijd wijzigen. De laatste versie van de Algemene Voorwaarden is altijd de geldende versie en is steeds beschikbaar op de website.

2. Abonnementen, Strippenkaarten en Prijzen

Cursisten kunnen yogalessen volgen op basis van een Abonnement, Strippenkaart of Proefles. De leskaarten zijn persoonsgebonden.

Een Abonnement en/of Strippenkaart is geldig op het moment dat HappY Kinderyoga het verschuldigde bedrag van de cursist heeft ontvangen.

Voor de betaling van het Abonnement (tien aaneengesloten lessen) wordt u verzocht het verschuldigde bedrag uiterlijk een week voor aanvang van de lessen over te maken per bankoverschrijving.

Een Strippenkaart is geldig voor het volgen van tien kinderyoga of tieneryoga lessen binnen een periode van vier maanden. Indien binnen deze periode niet alle lessen zijn gebruikt, vervalt het restant.

Een Proefles is bedoeld ter kennismaking en mag per persoon eenmalig gereserveerd worden tegen gereduceerd tarief (vooraf aanmelden noodzakelijk).

De geldende prijzen voor Abonnementen, Strippenkaarten en Proeflessen staan altijd op de website van HappY Kinderyoga.

Voorafgaand aan een proefles dient een reservering gemaakt te worden via e-mail.

3. Betaling en Prijswijziging

De kosten van een Abonnement of Strippenkaart dienen voorafgaand aan de te volgen yogales te worden voldaan middels een bankoverschrijving.

Een Proefles dient voorafgaand aan de te volgen yogales contant (graag gepast betalen) of via een bankoverschrijving te worden voldaan.

HappY Kinderyoga behoudt zich het recht voor de prijzen van de verschillende Abonnementen, Strippenkaarten en Proeflessen te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden vooraf aangekondigd door middel van een mailing en/of vermelding op de website.

4. Reserveren van yogalessen

Voorafgaand aan een Proefles dient een reservering gemaakt te worden via e-mail. Voor de tieneryoga en kinderyoga lessen is een reservering niet nodig.

Strippenkaart
Een kinderyoga of tieneryoga les kan via e-mail of WhatsApp tot twee uur voor aanvang van de les geannuleerd worden. Restitutie van het lesgeld is niet mogelijk.

Lessen die korter dan twee uur van tevoren geannuleerd worden, zullen volledig in rekening worden gebracht en worden automatisch van het tegoed afgeschreven.

Abonnement
Een kinderyoga of tieneryoga abonnement omvat tien aaneengesloten lessen. Deze lessen kunnen niet geannuleerd worden. In het geval van afmelding of afwezigheid wordt de les automatisch van het tegoed afgeschreven.In geval van ziekte of onvoorziene omstandigheden graag uiterlijk twee uur voor aanvang van de les contact opnemen.
Indien meer flexibiliteit gewenst is, is de Strippenkaart aan te raden.

5. Praktische informatie

Kom fris en met schone voeten naar de yogales.

Draag schone, comfortabele kleding tijdens de yogalessen, waar je makkelijk in beweegt.

Yoga beoefenen op een volle maag is niet prettig. Het is niet verstandig om in de twee uur voor de les veel te eten en drinken.

HappY Kinderyoga stelt yogamatten ter beschikking van het merk Ecoyogi en kussentjes. Graag zelf een warm vest, warme sokken en een (fleece)deken meenemen naar de les. Eventueel een grote handdoek voor op de yogamat.

6. Lesrooster

Het geldende lesrooster staat altijd op de website. HappY Kinderyoga behoudt zich het recht voor het lesrooster op elk moment te wijzigen. Eventuele wijzigingen worden, voor zover mogelijk, vooraf aangekondigd door middel van een mailing en/of vermelding op de website.

HappY Kinderyoga behoudt zich het recht voor om een geplande yogales te annuleren, als gevolg van overmacht. In dat geval wordt de les niet van het tegoed afgeschreven.

HappY Kinderyoga behoudt zich het recht voor om met een aangepast rooster te werken rond de feestdagen en in de schoolvakanties. Deze aanpassingen van het rooster zullen ruim van tevoren gecommuniceerd worden door middel van een mailing en/of via de website.

7. Beëindiging lidmaatschap

De geldigheid van een Abonnement loopt automatisch af na het volgen van tien (aaneengesloten) kinderyoga of tieneryoga lessen.

De geldigheid van een Strippenkaart loopt automatisch af na vier maanden of na het volgen van tien kinderyoga of tieneryoga lessen binnen de termijn van vier maanden.

8. Aansprakelijkheid

HappY Kinderyoga aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor lichamelijk letsel en voor verlies, schade of diefstal van persoonlijke eigendommen, verband houdende met het volgen van lessen en workshops bij HappY Kinderyoga.

Deelname aan de lessen en workshops van HappY Kinderyoga geschiedt op eigen risico. Bij elke sport bestaat een kans om een blessure op te lopen. Om het risico op een blessure tijdens een les of workshop te verminderen, zijn deze richtlijnen opgesteld:

Indien je kind een blessure, een allergie en/of andere lichamelijke klachten heeft, laat dit dan altijd aan de yoga docent weten voor aanvang van de yogales.

Volg de instructies en luister naar de yogadocent. Stel vragen wanneer je een oefening niet begrijpt. Luister ook naar je eigen lichaam en voer geen houdingen uit die pijnlijk aanvoelen.